polityka prywatności

polityka prywatności i polityka cookies

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies przez Serwis haudek.pl.
Niniejsza polityka prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.). Operator przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanym jako „RODO”).
informacje ogólne
1.1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: haudek.pl
1.2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Anna Haudek.
1.3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: ania@haudek.pl
1.4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
1.5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a. prezentacja oferty lub informacji
b. realizacja zamówionych usług
c. obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Operatora przez Użytkowików.
1.6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
wybrane metody ochrony danych stosowane przez operatora
2.1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2.2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
2.3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
2.4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
hosting
3.1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
4.1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
a. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
b. operatorzy pocztowi
c. kancelarie prawne
d. organy publiczne
e. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
4.2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
4.3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. oraz przenoszenia danych.
4.4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 4.3 c. wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
4.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
4.7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
4.8. Dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.
4.9. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
4.10. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
4.11. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
informacje w formularzach
5.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
5.2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
5.3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
5.4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
5.5. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
5.6. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
logi administratora
6.1. Informacje o zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
6.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce Użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
6.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
istotne techniki marketingowe
7.1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje (np. statystyki dotyczące wejść na stronę, czasu poszczególnych wizyt, urządzenia z jakiego strona jest przeglądana oraz w jakim kraju była wyświetlana). Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
informacja o plikach cookies
8.1. Serwis korzysta z plików cookies.
8.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
8.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. realizacji celów określonych powyżej w części „7. Istotne techniki marketingowe”;
d. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
e. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
8.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookies: 
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Dla zalogowanych użytkowników WordPress:
Jeśli odwiedzasz stronę logowania, WordPress ustawi tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i zostanie wyrzucony po zamknięciu przeglądarki.
W przypadku Użytkowników, którzy zarejestrują się na stronie internetowej WordPress (jeśli tacy będą), przechowywane są również dane osobowe, które Użytkownicy podają w swoim profilu. Wszyscy użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyświetlać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie mogą zmienić swojej nazwy Użytkownika). Administratorzy Serwisu mogą również przeglądać i edytować te informacje.
Kiedy się logujesz, WordPress utworzy również kilka plików cookie, aby zapisać Twoje dane logowania i opcje wyświetlania ekranu. Pliki cookie logowania są przechowywane przez dwa dni, a pliki cookie z opcjami ekranu – przez rok. Jeśli wybierzesz „Zapamiętaj mnie”, Twój login będzie trwał przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.
Jeśli poprosisz o zresetowanie hasła, Twój adres IP zostanie uwzględniony w wiadomości e-mail dotyczącej resetowania.
8.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, usługi w chmurze oraz przez reklamodawców i partnerów, zewnętrznych dostawców usług, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA), Automattic (z siedzibą w USA: WordPress.com, Jetpack, Akismet, Gravatar), Yoast SEO, Antispam Bee, MonsterInsights, UpdraftPlus, Wordfence.
8.9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Google Analytics, Facebook, Twitter, Automattic, WordPress (domyślnie nie gromadzi żadnych danych analitycznych ani nikomu nie udostępnia żadnych danych osobowych), Jetpack, Akismet, Gravatar, Yoast SEO, Antispam Bee, MonsterInsights, UpdraftPlus, Wordfence.
8.10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
8.11. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści z innych witryn (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Przeglądanie osadzonych treści z innych witryn powoduje skutki analogicznie do sytuacji, w której Użytkownik odwiedza bezpośrednio witryny, z których pochodzą treści osadzone. Te witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w witrynach, z których pochodzą treści osadzone.
zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
9.1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
9.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
postanowienia końcowe
10.1. Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna jest na stronie https://haudek.pl/polityka-prywatnosci/
10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.